kontakt strona glowna
Kafelek POWIETRZE W KRAKOWIE
Kafelek ZDROWIE
Kafelek DOTACJE
DO WYMIANY PIECA
Kafelek DOPŁATY
DO OGRZEWANIA
Kafelek TERMOMODERNIZACJA
Kafelek NIE ZWLEKAJ,
WYMIEŃ PIEC
Kafelek DO POBRANIA
Kafelek NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

Powietrze w Krakowie

Każdego roku zanieczyszczone powietrze zabija w Krakowie około 400 osób.   Głównym źródłem szkodliwych pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu są domowe   piece grzewcze.

Prześcignęliśmy prawie wszystkich! Kraków zajmuje TRZECIE miejsce w Unii Europejskiej – niestety pod względem zanieczyszczenia powietrza… Europejska Agencja Środowiska przebadała niemal 400 miast. Przed Krakowem znalazły się tylko dwa miasta bułgarskie.

Brano pod uwagę liczbę dni w roku, kiedy w powietrzu było więcej pyłu zawieszonego PM10 niż dopuszczają normy. W 2013 r. w naszym mieście było 138 dni ze „złym powietrzem”. Prawo UE dopuszcza 35 dni w roku, kiedy dzienne normy dla PM10 mogą być przekroczone.

Co znajduje się w krakowskim powietrzu? Przede wszystkim jest w nim za dużo pyłów (PM10, PM2,5), benzo[a]pirenu i dwutlenku azotu. Zapylenie powietrza w trakcie sezonu grzewczego jest dwa, trzy razy wyższe niż w trakcie miesięcy ciepłych. 

Zimą stężenia pyłów PM10 (większe cząsteczki) i PM2,5 (mniejsze cząsteczki) idą ostro do góry – normy są często przekraczane nawet kilkukrotnie. Niestety tak wysokie stężenia pyłów nie należą w naszym mieście do sytuacji wyjątkowych. To wszystko odbija się na naszym zdrowiu. Więcej o wpływie smogu na zdrowie przeczytasz tutaj: : http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/zdrowie

Mieszkasz w Krakowie? Nie musisz palić papierosów, żeby truć się rakotwórczym benzo[a]pirenem. Przez rok oddychania krakowskim powietrzem wdychasz tyle benzo[a]pirenu, ile znajduje się w 2000 papierosów – to daje ponad 5 papierosów dziennie.

Dla porównania, w przypadku przeciętnego londyńczyka to tylko 25 papierosów rocznie. Więcej informacji na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego. http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/smog/szczegoly/id/78

Benzo[a]piren to substancja rakotwórcza. Jej głównym źródłem są domowe piece na węgiel i drewno. W krakowskim powietrzu jest jej zdecydowanie za dużo – roczne stężenia sięgają 700% normy. 

W lecie możemy odetchnąć, bo ilość benzo[a]pirenu mieści się w wartościach uznanych za bezpieczne dla naszego życia (poniżej 1 ng/m3). Co jednak zrobić zimą, kiedy stężenia tej substancji są nawet 80 razy wyższe niż latem? Przecież nie możemy przestać oddychać.

Dlaczego powietrze w Krakowie jest tak złe? W przypadku rakotwórczego benzo[a]pirenu aż 68% pochodzi z krakowskich pieców na węgiel i drewno. Reszta to „prezent” od sąsiadujących z nami gmin. Krakowskie piece odpowiedzialne są też za 42% pyłu (PM10). 

16% tego pyłu pochodzi z rur wydechowych samochodów, 23% z kominów zakładów przemysłowych, a 19% nawiewane jest spoza miasta. Dlatego bez wygaszenia pieców na węgiel i drewno w Krakowie nie mamy szans na lepsze powietrze. Więcej informacji na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego. http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/text/przyczyny

 

Krakowski Alarm Smogowy Projekt dofinansowany ze środków WFOSiGW w Krakowie
Copyright 2014 Krakowski Alarm Smogowy Facebook Projekt zrealizowany przez: Agencja Reklamowa Poprostu